english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: