english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXV - 2020

Issue 3Articles


Agnieszka Zielińska
s. 35-69
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.26
Pobierz Downloaded:
4

Sources, Materials, Miscellanea


Sergiej Polechow
s. 71-104
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.27
Pobierz Downloaded:
3
Alicja Dobrosielska
s. 105-128
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.28
Pobierz Downloaded:
4
Radosław Skrycki
s. 129-139
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.29
Pobierz Downloaded:
1

Discussion and PolemicsBook Reviews


Sławomir Jóźwiak
s. 161-165
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.31
Pobierz Downloaded:
6

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: