english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXV - 2020

Issue 2Articles


Mateusz Superczyński
s. 5-32
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.13
Pobierz Downloaded:
3
Witold Filipczak
s. 67-93
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.15
Pobierz Downloaded:
3

Sources, Materials, Miscellanea


Kamil Wasilkiewicz
s. 113-131
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.17
Pobierz Downloaded:
6
Marek Jodkowski
s. 157-174
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.19
Pobierz Downloaded:
3

In memoriam


Jerzy Dygdała
s. 175-177
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.20
Pobierz Downloaded:
3

Discussion and Polemics


Marek Krzymkowski, Piotr M. Pilarczyk
s. 179-199
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.21
Pobierz Downloaded:
4

Book Reviews


Agata E. Niedzielska
s. 213-218
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.24
Pobierz Downloaded:
6

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: