english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXIV - 2019

Issue 2Articles


Rafał Jaworski
s. 151-170
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.17
Pobierz Downloaded:
2
Dariusz K. Chojecki
s. 83-122
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.15
Pobierz Downloaded:
3
Karol Kłodziński
s. 235-252
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.20
Pobierz Downloaded:
3
Zbigniew Hundert
s. 7-31
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.12
Pobierz Downloaded:
0
Vaida Kamuntavičienė
s. 33-56
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.13
Pobierz Downloaded:
0
Marta Cichocka
s. 123-149
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.16
Pobierz Downloaded:
0

Discussion and PolemicsBook Reviews


Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: