english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXIII - 2018

Issue 1Articles


Karol Łopatecki
s. 39-67
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.02
Pobierz Downloaded:
3
Jarosław Pietrzak
s. 69-110
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.03
Pobierz Downloaded:
2
Edward Włodarczyk
s. 111-136
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.04
Pobierz Downloaded:
1
Monika Tomkiewicz
s. 137-153
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.05
Pobierz Downloaded:
1
Konrad Bobiatyński, Zbigniew Hundert
s. 155-173
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.06
Pobierz Downloaded:
1
Joanna Orzeł, Stanisław Roszak
s. 175-191
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.07
Pobierz Downloaded:
3

In memoriam


Krzysztof Kopiński
s. 193-203
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.08
Pobierz Downloaded:
0

Discussion and Polemics


Zbigniew Nawrocki
s. 205-208
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.09
Pobierz Downloaded:
0
Maciej Prarat
s. 208
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.10
Pobierz Downloaded:
0

Book Reviews


Paweł Mateusz Modrzyński
s. 215-219
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.13
Pobierz Downloaded:
0
Marcin Przegiętka
s. 219-225
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.14
Pobierz Downloaded:
0

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: