english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXIII - 2018

Issue 4Articles


Roman Czaja, Zdzisław Noga
s. 5-8
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.59
Pobierz Downloaded:
2
Marcin Starzyński
s. 9-24
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.52
Pobierz Downloaded:
0
Rafał Eysymontt
s. 49-75
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.54
Pobierz Downloaded:
1
Natalia Bursiewicz
s. 77-90
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.55
Pobierz Downloaded:
0
Edmund Kizik
s. 91-114
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.56
Pobierz Downloaded:
2

Sources, Materials, Miscellanea


László Pósán
s. 115-145
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.51
Pobierz Downloaded:
1

Book Reviews


Anna Paulina Orłowska
s. 149-151
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.58
Pobierz Downloaded:
0

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: