english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXIV - 2019

Issue 3Articles


Mateusz Maleszka
s. 81-99
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.27
Pobierz Downloaded:
1
Tomasz Ciesielski
s. 31-56
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.25
Pobierz Downloaded:
0
Elżbieta Alabrudzińska
s. 101-122
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.28
Pobierz Downloaded:
0
Łukasz Jasiński
s. 123-151
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.29
Pobierz Downloaded:
0

Sources, Materials, Miscellanea


Dorota Żurek
s. 153-167
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.30
Pobierz Downloaded:
0

Discussion and Polemics


Andrzej Kokowski, Joachim Zdrenka
s. 205-214
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.32
Pobierz Downloaded:
0

Book Reviews


Zygmunt Szultka
s. 220-222
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.34
Pobierz Downloaded:
0

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: