english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXIV - 2019

Issue 1Articles


Carsten Jahnke
s. 7-41
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.01
Pobierz Downloaded:
10
Anti Selart
s. 43-66
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.02
Pobierz Downloaded:
7
Roman Czaja
s. 67-84
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.03
Pobierz Downloaded:
4
Marcin Hlebionek
s. 85-121
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.04
Pobierz Downloaded:
3
Waldemar Komorowski
s. 135-167
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.06
Pobierz Downloaded:
1

In memoriam


Martin Faber
s. 169-172
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.07
Pobierz Downloaded:
3

Discussion and Polemics


Dorota Samborska-Kukuć
s. 173-176
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.08
Pobierz Downloaded:
1

Books Reviews


Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: