english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Financial support

2018:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika "Zapiski Historyczne", t. 83 (2018) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej artukułów z kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 83 (2018) w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Drukowane wersja czasopisma ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń.

logo_miasta_Torun2.jpg

2017:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82, 2017 o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych oraz Publikacja i udostępnienie online kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82 (2017), zeszyty 1–4 finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 82, 2017, zeszyty 1 - 4 finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 82 za rok 2015 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne" finansowana w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Drukowane wersja czasopisma ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń.

logo_miasta_Torun2.jpg

 

2016:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016 o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych oraz Publikacja i udostępnienie online kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 81 (2016), zeszyty 1–4 finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 81, 2016, zeszyty 1 - 4 finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 81 za rok 2014 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne" finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: