Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXIII - ROK 2018

Zeszyt 4Artykuły


Roman Czaja, Zdzisław Noga
s. 5-8
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.59
Pobierz Downloaded:
73
Marcin Starzyński
s. 9-24
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.52
Pobierz Downloaded:
49
Rafał Eysymontt
s. 49-75
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.54
Pobierz Downloaded:
52
Natalia Bursiewicz
s. 77-90
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.55
Pobierz Downloaded:
34
Edmund Kizik
s. 91-114
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.56
Pobierz Downloaded:
46

Źródła, materiały, miscellanea


László Pósán
s. 115-145
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.51
Pobierz Downloaded:
42

Artykuły recenzyjne i recenzje


Anna Paulina Orłowska
s. 149-151
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.58
Pobierz Downloaded:
71

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: