Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXIV - ROK 2019

Zeszyt 1Artykuły


Carsten Jahnke
s. 7-41
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.01
Pobierz Downloaded:
93
Anti Selart
s. 43-66
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.02
Pobierz Downloaded:
57
Roman Czaja
s. 67-84
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.03
Pobierz Downloaded:
93
Bartosz Awianowicz
s. 123-133
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.05
Pobierz Downloaded:
70
Marcin Hlebionek
s. 85-121
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.04
Pobierz Downloaded:
101
Waldemar Komorowski
s. 135-167
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.06
Pobierz Downloaded:
40

In memoriam


Martin Faber
s. 170-172
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.07
Pobierz Downloaded:
31

Dyskusje i polemiki


Dorota Samborska-Kukuć
s. 173-176
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.08
Pobierz Downloaded:
73

Recenzje


Rafał Kubicki
s. 177-182
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.09
Pobierz Downloaded:
36
Szczepan Wierzchosławski
s. 183-185
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.10
Pobierz Downloaded:
54

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: