Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXV - ROK 2020

Zeszyt 2Artykuły


Mateusz Superczyński
s. 5-32
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.13
Pobierz Downloaded:
79
Witold Filipczak
s. 67-93
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.15
Pobierz Downloaded:
58

Źródła, materiały, miscellanea


Kamil Wasilkiewicz
s. 113-131
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.17
Pobierz Downloaded:
55
Marek Jodkowski
s. 157-174
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.19
Pobierz Downloaded:
26

In memoriam


Jerzy Dygdała
s. 175-177
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.20
Pobierz Downloaded:
35

Dyskusje i polemiki


Marek Krzymkowski, Piotr M. Pilarczyk
s. 179-199
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.21
Pobierz Downloaded:
30

Recenzje i artykuły recenzyjne


Agata E. Niedzielska
s. 213-218
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.24
Pobierz Downloaded:
28
Monika Tomkiewicz
s. 203-212
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.23
Pobierz Downloaded:
24

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: