Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXVI - ROK 2011

Zeszyt 4


Pobierz cały zeszyt w formacie .pdf

 

SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS


Artykuły / Artikel / ArticlesPrzeglądy i metodologia badań / Forschungsüberblicke und methodologische Arbeiten / Reviews and Methodology of Research


Roman Czaja
s. 107
Pobierz Downloaded:
10

Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne / Diskussion, Polemik , Rezensionsartikel / Discussion and Polemics


Zygmunt Szultka
s. 137
Pobierz Downloaded:
43

Recenzje i omówienia / Rezensionen und Buchbesprechungen / Book R eviews and Comments


Katarzyna Kącka
s. 167
Pobierz Downloaded:
6

Kronika naukowa / Wissenschaftliche Chronik / Chronicle


Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: