Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXI - ROK 2016

Zeszyt 2Artykuły


Grzegorz Białuński
s. 47-64
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.18
Pobierz Downloaded:
79
Andrea Mariani
s. 65-104
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.19
Pobierz Downloaded:
72
Przemysław Olstowski
s. 105-128
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.20
Pobierz Downloaded:
57

Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Tomasz Torbus
s. 129-164
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.21
Pobierz Downloaded:
73

In memoriam


Janusz Tandecki
s. 165-168
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.22
Pobierz Downloaded:
23

Recenzje i omówienia


Anna Marynowska
s. 172-175
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.24
Pobierz Downloaded:
18
Łukasz Wróbel
s. 193-196
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.28
Pobierz Downloaded:
13
Magda Gawinecka-Woźniak
s. 197-200
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.29
Pobierz Downloaded:
24

Kronika naukowa


Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: