Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXI - ROK 2016

Zeszyt 3Artykuły


Mateusz Superczyński
s. 37-58
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.32
Pobierz Downloaded:
85
Piotr Kitowski
s. 59-72
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.33
Pobierz Downloaded:
78
Paweł Gut
s. 73-104
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.34
Pobierz Downloaded:
97
Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda
s. 7-35
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.31
Pobierz Downloaded:
141
Sandra Tomczak
s. 105-128
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.35
Pobierz Downloaded:
51

Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Mariusz Balcerek
s. 151-165
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.37
Pobierz Downloaded:
56

In memoriam


Bernhart Jähnig
s. 167-170
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.39
Pobierz Downloaded:
41

Recenzje i omówieniaListy do redakcji


Tadeusz Oracki
s. 193-195
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.38
Pobierz Downloaded:
54

Kronika naukowa


Paweł A. Jeziorski
s. 197-200
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.44
Pobierz Downloaded:
23

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: