Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXIII - ROK 2018

Zeszyt 2Artykuły


Katarzyna Pękacka-Falkowska
s. 47-83
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.23
Pobierz Downloaded:
104
Zygmunt Szultka
s. 7-45
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.22
Pobierz Downloaded:
100
Agnieszka Szudarek
s. 107-133
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.25
Pobierz Downloaded:
92
Leszek Molendowski, Przemysław Ruchlewski
s. 135-168
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.26
Pobierz Downloaded:
48
Wojciech Zawadzki
s. 85-106
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.24
Pobierz Downloaded:
53

Źródła, materiały, miscellanea


Wiesław Długokęcki, Rafał Simiński
s. 169-206
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.27
Pobierz Downloaded:
126
Andrzej Mycio
s. 207-216
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.28
Pobierz Downloaded:
29

Dyskusje, polemiki


Ryszard Mączyński
s. 217-242
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.29
Pobierz Downloaded:
33

Artykuły recenzyjne i recenzje


Sławomir Kościelak
s. 249-253
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.32
Pobierz Downloaded:
33
Łukasz Włodarski
s. 246-249
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.31
Pobierz Downloaded:
28
Kinga Czechowska
s. 253-258
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.33
Pobierz Downloaded:
21
Grzegorz Błaszczyk
s. 258-263
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.34
Pobierz Downloaded:
16
Mateusz Hübner
s. 266-273
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.36
Pobierz Downloaded:
53
Agnieszka Chłosta-Sikorska
s. 274-282
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.37
Pobierz Downloaded:
31

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: