Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

TOM LXXXIII - ROK 2018

Zeszyt 2Artykuły


Zygmunt Szultka
s. 7-45
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.22
Katarzyna Pękacka-Falkowska
s. 47-83
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.23
Wojciech Zawadzki
s. 85-106
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.24
Agnieszka Szudarek
s. 107-133
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.25
Leszek Molendowski, Przemysław Ruchlewski
s. 135-168
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.26

Źródła, materiały, miscellanea


Wiesław Długokęcki, Rafał Simiński
s. 169-206
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.27
Ryszard Mączyński
s. 207-232
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.28

Artykuły recenzyjne i recenzje


Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: