Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Cele czasopisma

W "Zapiskach Historycznych" upowszechniane są najbardziej wartościowe artykuły dotyczące historii krajów strefy bałtyckiej od X do XX w. Czasopismo ma charakter międzynarodowy. Publikowane są w nim zarówno artykuły naukowców polskich, jak i naukowców z innych krajów zajmujących się historią regionu Morza Bałtyckiego. Stanowi ono platformę dla prezentacji najnowszych wyników badań naukowych i wymiany poglądów między badaczami.

W czasopiśmie ukazuje się około 30 artykułów rocznie. Zamieszczane są również artykuły recenzyjne z najnowszej literatury historycznej oraz udostępniane są informacje o ważnych wydarzeniach naukowych.

 

Zapiski Historyczne ISSN 0044-1791

Zapiski Historyczne on-line ISSN 2449-8637

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: