Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Instytucje wspierające

Finansowanie "Zapisek Historycznych" w 2016 r.:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016 o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych oraz Publikacja i udostępnienie online kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 81 (2016), zeszyty 1–4 finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 81, 2016, zeszyty 1 - 4 finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 81 za rok 2014 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne" finansowana w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: