Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr hab. Piotr Oliński prof. UMK (Toruń), po@zapiskihistoryczne.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. Roman Czaja (Toruń), rc@umk.pl

 

Członkowie (redaktorzy tematyczni):

prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Toruń-Wiedeń),

prof. dr hab. Mirosław Golon (Toruń-Gdańsk),

dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK (Toruń), 

dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK (Toruń),

dr hab. Przemysław Olstowski (Toruń),

prof. dr hab. Mariusz Wołos (Kraków).

 

SEKRETARIAT REDAKCJI:

(sekretariat@zapiskihistoryczne.pl)

dr Paweł Jeziorski (Toruń): redakcja aparatu naukowego, nadzór i koordynacja bazą recenzji

dr Joanna Orzeł (Łodź): korespondencja bieżąca, redakcja językowa tekstów, koordynacja prac redakcyjnych

 

Korekty:

mgr Aneta Dąbrowska-Korzus (wersje polskojęzyczne),

mgr Mirosława Szprenglewska (wersje niemieckojęzyczne).

 

WYDAWCA

(tnt.biuro@wp.pl)

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń

tel.: + 48 56 622 39 41, mobile: 606 405 900

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: