Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Recenzowanie

Procedura recenzowania artykułów publikowanych na łamach "Zapisek Historycznych" i lista recenzentów za poszczególne lata

 
1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną , jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny następnie kierowany do recenzji.

2. Do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu.

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

4. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, ci też nie posiadają wiedzy o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają autora recenzowanej pracy, a jeżeli znają nie są z nim związani relacjami osobistymi (np.: pokrewieństwo, związki prawne); nie występuje też między recenzentami a autorem podległość zawodowa ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku)

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.

 

Lista recenzentów w roku 2016

 

Prof. Udo Arnold (Bonn)

Prof. Karl Borchardt (Monumenta Germaniae Historica, München)

Dr hab. Agnieszka J. Cieślikowa (IH PAN, Warszawa)

Dr hab. Waldemar Chorążyczewski (prof. UMK Toruń)

dr hab. Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański)

Prof. Sylvain Gouguenheim (Universitè de Lyon)

Dr hab. Sylwia Grochowina (UMK Toruń)

Dr hab. Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Jacek Gzella (UMK Toruń)

Dr Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)

Dr Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Dr Marie-Luise Heckmann (Priv.-Doz. Universität Potsdam)

Prof. dr hab. Danuta Janicka (UMK Toruń)

Prof. Maciej Janowski (IH PAN, Warszawa)

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Andrzej Kastory (Kraków)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń)

Dr hab. Krzysztof Kopiński (UMK Toruń)

Dr hab. Sławomir Kościelak (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr hab. Adam Kucharski (UMK Toruń)

Dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK Toruń)

Dr hab. Robert Litwiński (prof. UMCS Lublin)

Prof. Dr. Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica, München)

Prof. Natalia Nowakowska (University of Oxford)

Dr hab. Wiesław Nowosad (UMK Toruń)

Rimvydas Petrauskas (Lietuvos Mokslų Akademija, Wilno)

Dr László Pósan (University of Debrecen)

Dr hab. Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg)

Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Toruń)

Dr hab. Krzysztof Syta (UMK Toruń)

Dr Igor Teslenko (Doc., Uniwersytet Państwowy "Akademia Kijowsko-Mohylańska" w Kijowie)

Dr Martina Thomsen (Prof., Universität Kiel)

Ass. Prof. Kristjan Toomaspoeg (Università Del Salento, Lecce)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (UMK Toruń)

Dr hab. Marcin Wiewióra (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK Toruń)

Dr hab. Marek Zieliński (prof. Uniwerystetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

 

 

Lista recenzentów w roku 2015

 

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (UMW Olsztyn)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)

Dr Magda Gawinecka-Woźniak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Edmund Kizik (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK Toruń)

Dr hab. Rafał Kubicki (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr hab. Adam Kucharski (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Hanna Marczewska-Zagdańska (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Marian Rębowski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski Katowice)

Prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

Dr Paul Srodecki (Universität Giessen)\

Prof. Jan Sziling (profesor emerytowany)

Dr hab. Adam Szweda (prof. UMK Toruń)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr Martina Thomsen (Prof., Universität Kiel)

Prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL Lublin)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławki (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK Toruń)

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Michał Woźniak (UMK Toruń)

Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawaski)

Dr hab. Sławomir Zonenberg (prof., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

 

Lista recenzentów w 2014 roku


Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski, Gdańsk)

dr hab. Tomasz Ciesielski (prof. Uniwersytetu Opolskiego)

dr hab. Marian Dygo (prof. Uniwersytetu Warszawskiego)

Prof. dr hab. Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański, Muzeum Stutthof w Sztutowie)

Dr hab. Igor Hałagida (prof. Uniwersytetu Gdańskiego; IPN, Gdańsk)

Prof. dr Jürgen Heyde (Martin-Luthe-Universität, Halle-Wittenberg, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium)

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Dr hab. Rafał Kubicki (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Jan Piskorski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN, Warszawa)

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Toruń)

Dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (prof. Uniwersytetu Łódzkiego)

Dr hab. Wojciech Skóra (prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku)

Dr Paul Srodecki (Justus-Liebig-Universität, Giessen)

Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Jan Sziling (Toruń)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Prof. dr hab. Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Dr hab. Jacek Tylicki (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Prof. dr hab. Henryk Wisner (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Michał Woźniak (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dr hab. Sławomir Zonenberg (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

 

 

 

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: