Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Redakcja

Redaktor naczelny:
dr hab. Piotr Oliński prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), po@zapiskihistoryczne.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), rc@umk.pl

 

Członkowie (redaktorzy tematyczni):

prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Stacja Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń),

prof. dr hab. Mirosław Golon (Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk),

dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), 

dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń),

dr hab. Przemysław Olstowski (Instytut Historii  Polskiej Akademii Nauk, Warszawa),

prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwerystet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków).

 

SEKRETARIAT REDAKCJI:

(sekretariat@zapiskihistoryczne.pl)

dr Paweł Jeziorski (Instytut Historii  Polskiej Akademii Nauk, Warszawa): redakcja aparatu naukowego, nadzór i koordynacja bazą recenzji

dr Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki): korespondencja bieżąca, redakcja językowa tekstów, koordynacja prac redakcyjnych

mgr Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): koordynacja baz danych, strona internetowa

 

RADA REDAKCYJNA

Przewodniczący:
prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski (Toruń).


Członkowie:

prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg (Justus Liebig Uniwersytet w Gießen), doc. dr Karola Ciesielska (Toruń), prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Polska Akademia Nauk, Warszawa-Toruń), dr Karin Friedrich (Uniwersytet w Aberdeen), prof. dr Rolf Hammel-Kiesow (Archiwum w Lubece),prof. dr hab. Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń), prof. dr Ilgvars Misans (Uniwersytet Łotewski, Riga), prof. dr Michael G. Müller (Martin Luther Uniwersytet w Halle), prof. dr Alvydas Nikzentaitis (Wileński Uniwersytet Pedagogicznyw Wilnie), prof. dr hab. Stanisłw Salmonowicz (Polska Akademia Nauk Warszawa-Toruń), prof. dr Jürgen Sarnowsky (Uniwersytet w Hamburgu), prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Kazimierz Wajda (Toruń), prof. dr hab. Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński).

 

 

WYDAWCA

(tnt.biuro@wp.pl)

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń

tel.: + 48 56 622 39 41, mobile: 606 405 900

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: