Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

O czasopiśmie

 

O czasopiśmie:

"Zapiski Historyczne" zostały założone w 1908 r. jako czasopismo historyczne Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Nosiły początkowo tytuł "Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu". Od początku swojej historii ukazywały się jako kwartalnik. Publikowano w nim materiały, dotyczące szeroko rozumianej przeszłości Prus Zachodnich. Były to prace historyczne, archeologiczne, językoznawcze, etnologiczne, z historii sztuki.

Z czasem coraz częściej publikacje zaczęły dotyczyć nie tylko Pomorza, ale również innych regionów nadbałtyckich. Jednocześnie czasopismo skoncentrowało się na historii. Obecnie "Zapiski Historyczne" są najważniejszym polskim czasopismem historycznym dotyczącym historii krajów strefy bałtyckiej.

Zapiski Historyczne znajdują się na ministerialnej liście czasopism w części "B" z 15 punktami za publikację.

 

Podstawowe zasady dotyczące publikowania:

Artykuły publikowane w "Zapiskach Historycznych" są udostępniane z uwzględnieniem zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

Za publikowanie na łamach "Zapisek Historycznych" nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji i nie pobiera

się żadnych opłat za publikowanie.

 

Bazy:

Abstrakty artykułów publikowanych na łamach "Zapisek Historycznych" są publikowane w "Historical Abstracts" i w "Polska Bibliografia Naukowa".

Czasopismo występuje w "The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences" (ERIH PLUS).

"Zapiski Historyczne" są też objęte indeksem "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" (CEJSH) oraz "Index Copernicus".

 

Zapiski Historyczne ISSN 0044-1791

Zapiski Historyczne on-line ISSN 2449-8637

 

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: