Aktualny zeszyt

about-img

TOM LXXXIX - ROK 2024, Zeszyt 1


Artykuły


Julia Nowakowska (ORCID: 0000-0003-4942-2901)
Władza w mieście podczas kryzysu. Przykład Brugii w latach 1127–1128 na podstawie kroniki Galberta z Brugii, s. 5-38 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.01]

Maciej Dorna (ORCID: 0000-0002-4551-537X)
O nadaniu Prus landgrafowi Turyngii Ludwikowi IV w roku 1226, s. 39-61 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.02]

Mateusz Franciszek Marszałkowski (ORCID: 0000-0003-0063-9499) , Piotr Ziółkowski (ORCID: 0000-0002-3987-2995)
An Unknown Fragment of the Late Medieval Chełmno Gradual L 2 from the Diocesan Library in Pelplin Discovered in the Antiphoner Akc. 7889 from the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences, s. 63-87 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.03]

Jonas Drungilas (ORCID: 0000-0002-2037-2923)
Z Dobrzynia na Żmudź. Rodzina Maliszewskich od końca XVI do połowy XVIII wieku (mobilność społeczna, małżeństwa, majątek), s. 89-109 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.04]


Artykuły przeglądowe


Monika Jusupović (ORCID: 0000-0002-7117-2104) , Michał Zwierzykowski (ORCID: 0000-0002-6419-3222)
Edytorstwo akt sejmikowych dawnej Rzeczypospolitej – dyskusja o współczesnych problemach i możliwościach wydawania źródeł do dziejów parlamentaryzmu i samorządności terytorialnej, s. 111-138 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.05]


Recenzje


Jürgen Heyde (ORCID: 0000-0002-0966-6170)
Space as a Category for the Research of the History of Jews in Poland-Lithuania 1500–1900, ed. Maria Cieśla, Ruth Leiserowitz, s. 139-142 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.06]

Grzegorz Błaszczyk (ORCID: 0000-0003-4471-1114)
Źródła do dziejów Żmudzi (1522–1648), opr. Eugenijus Saviščevas, Jonas Drungilas, red. Tomasz Kempa, s. 143-148 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.07]

Wojciech Szramowski (ORCID: 0000-0002-9234-4403)
Andrzej Karpiński, Elżbieta Nowosielska, Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe; Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog, red. Andrzej Karpiński, współpraca Emil Kalinowski, Elżbieta Nowosielska, s. 149-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.08]

Iris Tabea Bauer (ORCID: 0000-0002-1582-442X)
Begehren macht Akteur*innen. Praktiken der Subjektivierung im 20. Jahrhundert / Desire Creates Involvement. Practices of Subjectification during the 20th Century, hrsg. v. Dietlind Hüchtker, Claudia Kraft, Katrin Steffen, s. 154-161 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.09]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Wojciech Skóra, Słupsk 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków, s. 162-167 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.10]

Piotr Perkowski (ORCID: 0000-0002-3046-7918)
Fritz Bartel, The Triumph of Broken Promises: The End of the Cold War and the Rise of Neoliberalism, s. 168-173 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.11]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus