Czasopismo on-line

TOM LXXVIII - ROK 2013, Zeszyt 4

Pobierz cały zeszyt w formacie .pdf

 

SPIS TREŚCI

INHALTSVERZEICHNIS
CONTENTS


Źródła i materiały / Quellen und Materialien / Sources and Materials


Roman Czaja
Zur sozialen Differenzierung in den preußischen Hansestädten im Spätmittelalter, s. 5 [DOI: ]

Dennis Hormuth
Wahlen in der Großen Gilde zu Riga. Ein Beitrag zu bürgerlichen Partizipationsformen in der vormodernen Stadt, s. 19 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Der Alltag in den kleinen und mittelgroßen Städten von Pommerellen in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), s. 41 [DOI: ]

Zofi a Maciakowska
Das Generalakzise- und Zolldirektionsgebäude – David Gillys vergessenes Werk in Danzig. Organisation und Vorbereitung dieser Investition, s. 55 [DOI: ]

Kerstin Petermann , Anja Rasche
„Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte”, s. 77 [DOI: ]

Sławomir Zonenberg
Kto był autorem Epitome gestorum Prussie?, s. 85 [DOI: ]

Krzysztof Kaczmarek
Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 roku, s. 103 [DOI: ]

Jordan Siemianowski
Współpraca Polskiego Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja” z Bergenske Baltic Transports Ltd. oraz Walford Baltic Transports Ltd. w latach 1920–1926, s. 119 [DOI: ]


Przeglądy i metodologia badań / Forschungsüberblicke und methodologische Arbeiten / Reviews and Methodology of Research


Paweł A. Jeziorski
Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416–1527), wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad (Fontes 106), s. 159 [DOI: ]

Jerzy Dygdała
Sławomir Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, s. 163 [DOI: ]

Józef Borzyszkowski
Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, s. 169 [DOI: ]

Jerzy Dygdała
Jolanta Wadas, Stanisław Hoszowski. Uczony i nauczyciel, s. 174 [DOI: ]