Czasopismo on-line

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 2


W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem


Alvydas Nikžentaitis , Živilė Mikailienė
Litewski Žalgiris, polski Grunwald: dwa toposy narodowe w kontekście analizy porównawczej, s. 7 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
Świadkowie przywileju wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 28 X 1409 roku. Z badań nad prokrzyżacką orientacją wśród szlachty dobrzyńskiej w okresie wojny 1409–1411, s. 23 [DOI: ]

Krzysztof Kwiatkowski
Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej, s. 47 [DOI: ]

Adam Szweda
Uwagi o dokumentach rozejmowych i pokojowych z okresu wojny 1409–1411, s. 67 [DOI: ]

Sławomir Jóźwiak
Jeńcy strony krzyżackiej po bitwie pod Koronowem, s. 87 [DOI: ]


Artykuły


Dariusz K. Chojecki
Jedno miasto, dwa różne światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913 (część II), s. 103 [DOI: ]

Michał Pszczółkowski
Z dziejów budowy toruńskiego kampusu uniwersyteckiego 1967–1973, s. 151 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Julia Możdżeń
Sławomir Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, s. 173 [DOI: ]

Jacek Wijaczka
Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak, s. 178 [DOI: ]

Jerzy Dygdała
Liudvika Bysevska, 1786 metu keliones i Vilniu dienorastis / Ludwika Byszewska, Żurnal podróży do Wilna z roku 1786, oprac. Piotr Jacek Jamski, wstęp Ewa Manikowska (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, I tomas / Studia Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, tom I), s. 181 [DOI: ]