Czasopismo on-line

TOM LXXIX - ROK 2014, Zeszyt 1


Artykuły


Michalina Duda , Sławomir Jóźwiak
Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu - zarys problematyki, s. 5 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Problem repatriacji Polaków z Norwegii (maj 1945 - kwieceiń 1946 roku), s. 37 [DOI: ]

Marcin Sumowski
Ego Jeronimus Waldaw... O tożsamości późnośredniowiecznego plebana toruńskiego, s. 63 [DOI: ]

Piotr Głuszkowski
Tadeusz Bułharyn - polski pan w Dorpacie, s. 83 [DOI: ]


Przeglądy i metodologia badań


Jacek Wijaczka
Dzieci w procesach o czary. Casus Prus Książęcych w XVII wieku, s. 101 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Piotr Paluchowski
Gdański salon sarmackiej damy. Na marginesie pracy Agnieszki Jakuboszczak o Barbarze Sanguszkowej, s. 117 [DOI: ]
Recenzje i omówienia


Paweł A. Jeziorski
Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā), Neptuns; Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā), Neptuns; Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā), Neptuns , s. 129 [DOI: ]

Jerzy Dygdała
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski, s. 137 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, wstęp, oprac. naukowe i red. Dariusz K. CHojecki, Edward Włodarczyk, red. kartograficzna Andrzej Giza, Paweł Terefenko (Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, t. 1), s. 140 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Tomasz Sylwiusz Ceran, „Szmalcówkaˮ. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940-1943) na tle ideologii nazistowskiej, s. 148 [DOI: ]

Witold Konopka
Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę w latach 1979-1991, s. 150 [DOI: ]