Czasopismo on-line

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 1


Artykuły


Rafał Kubicki
Seelbad (balnea animarum) – uwagi na temat praktyki stosowania pobożnej fundacji w Prusach Krzyżackich i Prusach Królewskich do początku XVI wieku, s. 7 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.01]

Anna Tarnowska
Niegospodarność czy echa wielkiej polityki? Kazus rozwiązania Rady Miejskiej w Toruniu w 1929 roku, s. 21 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.02]

Miłosz Stępiński
Działacze Niemieckiego Związku Piłki Nożnej wobec dyktatury nazistowskiej w historiografii Republiki Federalnej Niemiec lat 1980–2010, s. 39 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.03]

Radosław Krajniak
Z badań nad biogramami członków warmińskiej kapituły katedralnej w pierwszym okresie jej funkcjonowania (do połowy XIV wieku), s. 65 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.04]

Seweryn Szczepański
Skarb monet z Tułodziadu w świetle archiwaliów dawnego Prussia-Museum. Zapomniany świadek batalii grunwaldzkiej?, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.05]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Sławomir Jóźwiak , Janusz Trupinda
Czy średniowieczne źródła pisane mają znaczenie w badaniach nad zamkami krzyżackimi w Prusach? W odpowiedzi Tomaszowi Torbusowi, s. 91 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.06]

Tomasz Kempa
Wazowie i Kościół. Uwagi recenzyjne po lekturze książki Dariusza Kuźminy Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, s. 113 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.07]


Recenzje i omówienia


Janusz Tandecki
Schöffenbuch der Kulmer Stadtfreiheit 1407–1457, nach Vorarbeiten v. Johann Karl von Schroeder, bearb. v. Bernhart Jähnig (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens Nr. 40/2), s. 125 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.08]

Krzysztof Kwiatkowski
Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch, hrsg. v. Paul Panske (Quellen und Darstellungen für Geschichte Westpreußens, Bd. 6); Handfesten der Komturei Schlochau nebst einigen verwandten Urkunden, bearb. v. Paul Panske (Quellen und Darstellungen für Geschichte Westpreußens, Bd. 10), s. 129 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.09]

Piotr Oliński
Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616). Transkription und Auswertung. Kronika kościoła Mariackiego w Gdańsku. Das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616). Transkrypcja i analiza, bearb. v. Christofer Herrmann, Edmund Kizik (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, Bd. 67), s. 132 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.10]

Łukasz Wróbel
Małgorzata Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, s. 134 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.11]

Jerzy Dygdała
Adam Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski podskarbi wielki koronny i dobrodziej ostrowski. Szkic biograficzny, s. 139 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.12]

Aneta Niewęgłowska
Agnieszka Chlebowska, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze (seria: Pomorze Zachodnie – historia i współczesność), s. 143 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.13]

Dorota Dias-Lewandowska
Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, tłum. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska, s. 146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.14]


Nekrologi


Tomasz Kempa
Profesor Stanisław Alexandrowicz (1931–2015). In memoriam, s. 149 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.15]


Kronika naukowa


Adam Szweda
Międzynarodowa konferencja „Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas”, Marburg, 14–15 XI 2014 roku, s. 157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.16]