Czasopismo on-line

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 2


Artykuły


Piotr Łabędź
Konflikt hetmana Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” z Zygmuntem III Wazą i jego wpływ na sytuacją polityczną Rzeczypospolitej w latach 1587 - 1600, s. 7 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.17]

Edmund Kizik
Verein für kaschubische Volkskunde w latach 1907-1914. Ludoznawstwo kaszubskie między niemieckością a polskością, s. 31 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.18]

Zofia Maciakowska
Kilka uwag na temat średniowiecznego Osieka w Gdańsku, s. 55 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.19]

Bartłomiej Łyczak
Uwagi na temat nowożytnych fundacji ołtarzowych w kościele pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu: wiek XVIII, s. 77 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.20]

Jan Sziling
Z dziejów martyrologii duchowieństwa diecezji chełmińskiej. Wspomnienia ks. Feliksa Windorpskiego z niemieckich obozów koncentracyjnych, s. 93 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.21]

Bogdan Chrzanowski
Organizacja wojskowa Związek Jaszczurczy na Pomorzu. Nieznany dokument Gestapo - protokół przesłuchania Andrzeja Eljaszewicza - pracownika ekspozytury , s. 115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.22]


Dyskusje i polemiki


Seweryn Szczepański
Święta wojna (nie tylko) w świetle archeologii, s. 141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.23]

Sławomir Jóźwiak , Janusz Trupinda
O malborskim zamku wysokim w średniowieczu na marginesie najnowszej książki Kazimierza Pospiesznego, s. 157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.24]


Recenzje


Paweł Jeziorski
Eugenijus Romeris [Eugeniusz Romer], Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija. Monografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie, , parengė Jolanta Širkaitė, iš lenkų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė, Jolanta Širkaitė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius 2009, ss. 528, s. 182 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.26]

Janusz Trupinda
Maria Spławska-Korczak, Zamek krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 222 , s. 179 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.25]

Radosław Krajniak
Andrzej Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Olsztyn 2014, ss. 224, s. 191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.27]

Michał Sywula
Policja Gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane Zagadnienia, red. A. Gąsiorowski, Gdańsk 2012, ss. 238, s. 194 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.28]