Czasopismo on-line

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 3


Jerzemu Dygdale w 70. rocznicę urodzin


Komitet Redakcyjny „Zapisek Historycznych”
Wstęp, s. 9 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.29]

Tomasz Krzemiński , Tomasz Łaszkiewicz
Bibliografia publikacji Jerzego Dygdały za lata 1972–2014, s. 11 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.30]

Jan Tęgowski
Kilka słów o rodowodzie kniaziów Jamontowiczów Podbereskich w świetle nowych źródeł, s. 39 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.31]

Janusz Małłek
Relacja Jana Funcka z synodu w Koźminku w roku 1555 (przyczynek do kontaktów protestantów z Prus Książęcych, Polski i Czech), s. 51 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.32]

Bogusław Dybaś
Plan oblężenia Torunia w roku 1658 z wiedeńskiego archiwum wojny, s. 63 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.33]

Maria Czeppe , Ewa Szklarska
Lwowianie i torunianie z czasów dawnej Rzeczypospolitej uwzględnieni w 50 tomach Polskiego słownika biograficznego, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.34]

Ewa Barylewska-Szymańska
„Rzeczy gdańskie” w domach mieszczan warszawskich w drugiej połowie XVIII wieku, s. 105 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.35]

Anna Stachowska-Krzyżankowska
Chrzty szlacheckie w parafii Luzino w drugiej połowie XVIII wieku, s. 125 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.36]

Paweł A. Jeziorski
Hylzenowie w Gdańsku. Szkic do dziejów elit dawnego województwa inflanckiego, s. 151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.37]

Edmund Kizik
Gdański inwentarz pośmiertny toruńskiego drukarza Johanna Christopha Jungmanna z 1778 roku, s. 169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.38]

Zofia Maciakowska
Dwór II w Strzyży Górnej i jego mieszkańcy w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku, s. 179 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.39]

Zofia Zielińska
Polskie tłumaczenia korespondencji Stanisława Augusta z Katarzyną II i Nikitą Paninem z lat 1769–1772, s. 193 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.40]

Kazimierz Maliszewski
Polski szlachcic w Ameryce. Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle pamiętników Juliana Ursyna Niemcewicza. Próba naszkicowania problemu, s. 207 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.41]

Tomasz Krzemiński
Odbiór społeczny kinematografi i na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, s. 223 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.42]

Szczepan Wierzchosławski
Żołnierskie perypetie polskiego księdza Władysława Łęgi w dobie pierwszej wojny światowej, s. 243 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.43]

Tomasz Łaszkiewicz
Ziemiańscy egzulanci kresowi na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej, s. 257 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.44]

Przemysław Olstowski
Wojewodowie pomorscy w latach II Rzeczypospolitej (1920–1939) (szkic do portretu zbiorowego), s. 273 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.45]


Dyskusje, polemiki


Stanisław Salmonowicz
Prus pierwszy wiek XIX (1806–1871), s. 287 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.46]


Recenzje


Rafał Kubicki
Józef Piotr Śliwiński, Cystersi z Łekna – Oliwy – Pelplina od połowy XII do XV wieku. The Cistersians from Łekno – Oliwa – Pelplin since the middle of the 12th until the 15th century, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 184, 1 nlb., ISBN 978-83-61605-81-2, s. 309 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.47]

Anna Skolimowska
Teresa Borawska przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014, ss. 520, ISBN 978-83-61487-77-7, s. 312 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.48]

Magdalena Niedzielska
Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung v. Wolfgang Neugebauer..., s. 315 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.49]


Kronika naukowa


Rafał Kubicki , Sławomir Kościelak
Konferencja naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku”, Gdańsk, 22 X 2015 r., s. 321 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.50]