Opłaty za publikowanie

Nie pobiera się żadnych opłat od autorów lub ich instytucji za publikację na łamach „Zapisek Historycznych” ani za przygotowanie tekstów do publikacji.

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus