Suplement

Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku

 


Suplement w formie bazy oraz w formacie pdf

Bibliografia Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, t. 82 za rok 2015 - Suplement do kwartalnika (wyd. 2017)

Download the entire issue

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, t. 82 za rok 2015 - Suplement do kwartalnika (wyd. 2017) finansowana w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 

Bibliografia Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, t. 81 za rok 2014 - Suplement do kwartalnika (wyd. 2016)

Download the entire issue

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 81 za rok 2014 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne" finansowana w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Opracowanie Bibliografii: Urszula Zaborska, Adam Biedrzycki

współpraca: Wojciech Szramowski, Gabriele Kempf

 

Przygotowanie baz: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dotacja: MNiSW (granty Biblioteki Uniwersyteckiej UMK)