Lista recenzentów

Recenzenci w roku 2020:

Jakub Adamski (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia)

Radosław Biskup (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Krzysztof Buchowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Dariusz Chojecki (Uniwersytet Szczeciński)

Patrice M. Dabrowski (Harvard University)

Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Andrzej Drzewiecki (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia)

Jerzy Dygdała (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Piotr Filipkowski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie)

Jerzy Gaul (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Sylvain Gouguenheim (Université de Lyon)

Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)

Jörg Hackmann (Uniwersytet Szczeciński)

Cordelia Hess (Universität Greifswald)

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte, Rīga)

Wojtek Jezierski (Göteborgs universitet)

Dariusz Kaczor (Uniwersytet Gdański)

Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Albert Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański)

Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)

Krzysztof Lewalski (Uniwersytet Gdański)

Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański)

Małgorzata Milecka (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)

Julia Możdżeń (Uniwersytet Gdański)

Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jarosław Porazinski (Toruń)

Marcin Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)

Dariusz Przybytek (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu)

Andrzej Rachuba (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Wojciech Skóra (Akademia Pomorska, Słupsk)

Maria Starnawska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Grażyna Szelągowska (Uniwersytet Warszawski)

Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Małgorzata Świder (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Jan Tęgowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Peter Wegenschimmel (Universität Wien)

Jakub Węglorz (Uniwersytet Wrocławski)

Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)

Michał F. Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)

Marek G. Zieliński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Zbigniew Zyglewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

 

Recenzenci w roku 2019:

Tomasz Ambroziak (Instytut Polski, Moskwa)

David Bachrach (University of New Hampshire)

Aleksandra Barwicka-Makula (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski)

Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)

Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Robert Frost (University of Aberdeen)

Henryk Gapski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Jerzy Gaul (Warszawa)

Darius von Güttner-Sporzyński (University of Melbourne)

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie)

Carsten Jahnke (Københavns Universitet)

Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Konstantin Jerusalimsky (Russian State University for the Humanities, Moscow)

Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dariusz Kaczor (Uniwersytet Gdański)

Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Waldemar Kowalski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Krzysztof A. Makowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dariusz Milewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Jarosław Nikodem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Kacper Pencarski (Akademia Pomorska, Słupsk)

Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Krisztina Rabai (Szegedi Tudományegyetem)

Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Krzysztof Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas)

Theo Schley (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig)

Wojciech Skóra (Akademia Pomorska, Słupsk)

Natalia Sliž (Belarusian Institute of Law, Grodno)

Matthew F. Stevens (Swansea University)

Ryszard Sudziński (Toruń)

Jan Szczepaniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Zygmunt Szultka (Słupsk)

Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Igor Teslenko (National University of Kyiv-Mohyla Academy)

Jan Tęgowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Marek Wagner (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Elżbieta Wojcieszyk (Instytut Pamięci Narodowej, Poznań)

Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Marek G. Zieliński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 

Recenzenci w roku 2018:

Elżbieta Alabrudzińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Aleksandra Barwicka-Makula (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)

Waldemar Bukowski (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Tomasz Ceran (Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz)

Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Maciej Dorna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Anna Filipczak-Kocur (Uniwersytet Opolski)

Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Tomasz Jurek (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Dariusz Karczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)

Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

Hanna Kozińska-Witt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Wiesława Kwiatkowska (Toruń)

Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Grzegorz Myśliwski (Uniwersytet Warszawski)

Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof, Sztutowo)

Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Piotr Perkowski (Uniwersytet Gdański)

Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas)

Maciej Ptaszyński (Uniwersytet Warszawski)

Juliusz Raczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Martin Scheutz (Universität Wien)

Katarzyna Sierakowska (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)

Marek Smoliński (Uniwersytet Gdański)

Urszula Sowina (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Adam Teller (Brown University, USA)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Agnieszka Wieczorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

 

Recenzenci w roku 2017:

Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)

Jochen Burgtorf (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)

Daniel Czerwiński (Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk)

Jerzy Dygdała (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Marian Dygo (Uniwersytet Warszawski)

Marie-Luise Heckmann (Universität Potsdam)

Helmut Flachenecker (Julius-Maximilians-Universität, Würzburg)

Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski)

Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)

Piotr Grochmalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Sylwia Grochowina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Tomasz Jurek (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Dariusz Karczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Andrzej Kastory (Kraków)

Edmund Kizik (Polska Akademia Nauk, Warszawa / Uniwersytet Gdański)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

Juhan Kreem (Tallinna Ülikool)

Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński)

Maksim Makarau (Belarusian State University, Minsk)

Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica, München)

Grzegorz Myśliwski (Uniwersytet Warszawski)

Natalia Nowakowska (University of Oxford)

Jens E. Olesen (Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald)

Tomasz Osiński (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin)

Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Tomasz Rabant (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Tadeusz P. Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)

Anti Selart (Tartu Ülikool)

Małgorzata Strzelecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Ryszard Sudziński (Toruń)

Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Kristjan Toomaspoeg (Università del Salento, Lecce)

Jan Walkusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Szczepan Wierzchosławski (Toruń)

Marek G. Zieliński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

 

Recenzenci w roku 2016:

Udo Arnold (Bonn)

Karl Borchardt (Monumenta Germaniae Historica, München)

Agnieszka J. Cieślikowa (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski)

Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański)

Sylvain Gouguenheim (Université de Lyon)

Sylwia Grochowina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)

Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

Marie-Luise Heckmann (Universität Potsdam)

Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Maciej Janowski (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Andrzej Kastory (Kraków)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica, München)

Natalia Nowakowska (University of Oxford)

Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Rimvydas Petrauskas (Lietuvos mokslų akademija, Vilnius)

László Pósan (Debreceni Egyetem)

Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)

Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg)

Ryszard Sudziński (Toruń)

Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Igor Teslenko (National University of Kyiv-Mohyla Academy)

Kristjan Toomaspoeg (Università Del Salento, Lecce)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Szczepan Wierzchosławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Marcin Wiewióra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Marek Zieliński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

 

Recenzenci w roku 2015:

Grzegorz Białuński (Uniwersytet Mazursko-Warmiński, Olsztyn)

Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)

Magda Gawinecka-Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Edmund Kizik (Polska Akademia Nauk, Warszawa / Uniwersytet Gdański)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański)

Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Hanna Marczewska-Zagdańska (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Włodzimierz Mędrzecki (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Andrzej Rachuba (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Marian Rębowski (Uniwersytet Szczeciński)

Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Paul Srodecki (Justus-Liebig-Universität, Gießen)

Jan Sziling (Toruń)

Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Jan Walkusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Szczepan Wierzchosławki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dariusz Wojtaszyn (Uniwersytet Wrocławski)

Michał Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

 

Recenzenci w roku 2014:

Grzegorz Błaszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański / Instytut Kaszubski, Gdańsk)

Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)

Marian Dygo (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański / Muzeum Stutthof, Sztutowo)

Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański / Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk)

Jürgen Heyde (Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg / Ludwig-Maximilians-Universität, München)

Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Edmund Kizik (Polska Akademia Nauk, Warszawa / Uniwersytet Gdański)

Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański)

Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Włodzimierz Mędrzecki (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Jan Piskorski (Uniwersytet Szczeciński)

Andrzej Rachuba (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Stanisław Salmonowicz (Toruń)

Dorota Samborska-Kukuć (Uniwersytet Łódzki)

Wojciech Skóra (Akademia Pomorska, Słupsk)

Paul Srodecki (Justus-Liebig-Universität, Gießen)

Ryszard Sudziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jan Sziling (Toruń)

Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)

Martina Thomsen (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

Jacek Tylicki (Uniwersytet Gdański)

Henryk Wisner (Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Szczepan Wierzchosławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Dariusz Wojtaszyn (Uniwersytet Wrocławski)

Michał Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Indeksowanie i cytowania

Open Access Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS POLINDEX