Cele czasopisma

Celem czasopisma jest przyczynianie się do rozwoju badań nad przeszłością szeroko rozumianego regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie jego południowej części, oraz uczestniczenie w dyskusjach naukowych związanych z jego historią. Geograficznie w obszarze zainteresowania są zwłaszcza: północne Niemcy, obejmujące obecne kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Szlezwik-Holsztyn, Hamburg (z uwzględnieniem dziejów Królestwa Prus oraz Hanzy), północna Polska (Pomorze Zachodnie i Środkowe, Pomorze Nadwiślańskie, północna Wielkopolska i północne Mazowsze), historyczne Prusy Wschodnie (Warmia i Mazury, rosyjski Obwód Kaliningradzki), kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) z uwzględnieniem terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1569 r. oraz północno-zachodnie ziemie rosyjskie, a także kraje skandynawskie (Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia).

Na łamach „Zapisek Historycznych” zamieszczane są teksty dotyczące chronologicznie całych dających się naukowo badać dziejów tych obszarów, od pierwszego tysiąclecia naszej ery po czasy najnowsze. Publikowane są teksty z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i innych dziedzin badań nad przeszłością.

W czasopiśmie ukazuje się około 30 artykułów rocznie, w tym oryginalne, analityczne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, edycje źródeł historycznych, opracowane materiały z zakresu historiografii i mniejsze przyczynki stanowiące wstęp do dalszych badań. „Zapiski Historyczne” stanowią także platformę dyskusji naukowej, zamieszczając recenzje i artykuły recenzyjne oraz polemiczne, odnoszące się do publikacji dotyczących dziejów regionu Morza Bałtyckiego. Charakter międzynarodowy czasopisma określają z jednej strony zamieszczane artykuły zagranicznych autorów, a z drugiej – prezentacja dorobku polskich badaczy w specjalnych tematycznych zeszytach obcojęzycznych, ukazujących się przynajmniej raz w roku. W „Zapiskach Historycznych” publikowane są teksty w językach polskim, angielskim i niemieckim. Niezależnie od języka publikacji, każdy artykuł naukowy zaopatrzony jest w pełne metadane w języku angielskim, aby ułatwić czytelnikom dotarcie do jego treści w Internecie. Łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich generacji badaczy, zarówno dla profesjonalnych naukowców, jak i dla osób bez naukowej instytucjonalnej afiliacji, których teksty mają potwierdzoną recenzjami wartość naukową.

„Zapiski Historyczne” ukazują się jako kwartalnik. Znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację autorzy otrzymują 40 punktów.

Na łamach „Zapisek Historycznych” zamieszczane są teksty dotyczące chronologicznie całych dających się naukowo badać dziejów tych obszarów, od pierwszego tysiąclecia naszej ery po czasy najnowsze. Publikowane są teksty z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i innych dziedzin badań nad przeszłością.

W czasopiśmie ukazuje się około 30 artykułów rocznie, w tym oryginalne, analityczne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, edycje źródeł historycznych, opracowane materiały z zakresu historiografii i mniejsze przyczynki stanowiące wstęp do dalszych badań. „Zapiski Historyczne” stanowią także platformę dyskusji naukowej, zamieszczając recenzje i artykuły recenzyjne oraz polemiczne, odnoszące się do publikacji dotyczących dziejów regionu Morza Bałtyckiego. Charakter międzynarodowy czasopisma określają z jednej strony zamieszczane artykuły zagranicznych autorów, a z drugiej – prezentacja dorobku polskich badaczy w specjalnych tematycznych zeszytach obcojęzycznych, ukazujących się przynajmniej raz w roku. W „Zapiskach Historycznych” publikowane są teksty w językach polskim, angielskim i niemieckim. Niezależnie od języka publikacji, każdy artykuł naukowy zaopatrzony jest w pełne metadane w języku angielskim, aby ułatwić czytelnikom dotarcie do jego treści w Internecie. Łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich generacji badaczy, zarówno dla profesjonalnych naukowców, jak i dla osób bez naukowej instytucjonalnej afiliacji, których teksty mają potwierdzoną recenzjami wartość naukową.

„Zapiski Historyczne” ukazują się jako kwartalnik. Znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację autorzy otrzymują 40 punktów.

 

Zapiski Historyczne ISSN 0044-1791

Zapiski Historyczne on-line ISSN 2449-8637