Indeksowanie

W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do tekstów publikowanych na łamach „Zapisek Historycznych” oraz zwiększenia ich wpływu na aktualny stan badań czasopismo indeksowane jest w następujących bazach gromadzących dane czasopism naukowych:

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus