Indeksowanie i otwarty dostęp

W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do tekstów publikowanych na łamach „Zapisek Historycznych” oraz zwiększenia ich wpływu na aktualny stan badań czasopismo indeksowane jest w następujących bazach gromadzących dane czasopism naukowych:

 

„Zapiski Historyczne” są czasopismem o otwartym dostępie. Prymarną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Teksty zamieszczane są na stronie internetowej czasopisma i są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Teksty publikowane są na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 (CC BY-NC 4.0). „Zapiski Historyczne” stosują się do rekomendacji zawartych w Budapeszteńskiej Inicjatywie Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative).

 

Indeksowanie i cytowania

Open Access Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS POLINDEX