Indeksowanie i otwarty dostęp

W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do tekstów publikowanych na łamach „Zapisek Historycznych” oraz zwiększenia ich wpływu na aktualny stan badań czasopismo indeksowane jest w następujących bazach gromadzących dane czasopism naukowych:
BazHum
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
ICI Journals Master List (Index Copernicus)
POL-index.

 

                      

 

„Zapiski Historyczne” są czasopismem o otwartym dostępie. Prymarną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Teksty zamieszczane są na stronie internetowej czasopisma i są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Teksty publikowane są na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 (CC BY-NC 4.0 ).

„Zapiski Historyczne” stosują się do rekomendacji zawartych w Budapeszteńskiej Inicjatywie Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative).