Instytucje wspierające

Finansowanie "Zapisek Historycznych" w latach 2019-2020:
W latach 2019-2020 realizowano projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla Czasopism Naukowych" na podstawie umowy nr 235/WCN/2019/1

 

Finansowanie "Zapisek Historycznych" w 2018 r.:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika "Zapiski Historyczne", t. 83 (2018) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej artykułów kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 83 (2018) w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Drukowane wersja czasopisma ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń.

logo_miasta_Torun2.jpg

Finansowanie "Zapisek Historycznych" w 2017 r.:


Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82, 2017 o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych oraz Publikacja i udostępnienie online kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82 (2017), zeszyty 1–4 finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 82, 2017, zeszyty 1 - 4 finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 82 za rok 2015 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne" finansowana w ramach umowy 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Drukowane wersja czasopisma ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń.

logo_miasta_Torun2.jpg

 

Finansowanie "Zapisek Historycznych" w 2016 r.

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016 o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych oraz Publikacja i udostępnienie online kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 81 (2016), zeszyty 1–4 finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 81, 2016, zeszyty 1 - 4 finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 81 za rok 2014 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne" finansowana w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.