Instytucje wspierające

Finansowanie „Zapisek Historycznych” w latach 2022–2024:

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych na podstawie umowy nr RCN/SN/0682/2021/1.

 

 

Finansowanie „Zapisek Historycznych” w latach 2021–2023:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

Finansowanie „Zapisek Historycznych” w roku 2021:

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowanie „Zapisek Historycznych” w latach 2019–2020:

W latach 2019–2020 realizowano projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” na podstawie umowy nr 235/WCN/2019/1.

 

 

Finansowanie „Zapisek Historycznych” w roku 2018:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 83 (2018) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych sfinansowane zostało w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej artykułów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 83 (2018) sfinansowane zostało w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Drukowana wersja czasopisma ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń.

 

 

 

Finansowanie „Zapisek Historycznych” w roku 2017:

Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82 (2017) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych sfinansowane zostało w ramach umowy nr 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Publikacja i udostępnienie online kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82 (2017), z. 1–4 sfinansowana została w ramach umowy nr 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika „Zapiski Historyczne”, t. 82 (2017), z. 1–4 sfinansowane zostało w ramach umowy nr 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, t. 82 za rok 2015 – Suplementu do kwartalnika „Zapiski Historyczne” sfinansowana został w ramach umowy nr 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Drukowana wersja czasopisma ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń.

 

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS