Redakcja

Rada Redakcyjna

Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Universität, Gießen), Karola Ciesielska (Archiwum Państwowe w Toruniu), Jerzy Dygdała (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), Karin Friedrich (University of Aberdeen), Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Kurt Villads Jensen (Stockholm University), Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Ilgvars Misāns (University of Latvia, Rīga), Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg), Alvydas Nikžentaitis (Lithuanian Institute of History, Vilnius), Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg), Matthew F. Stevens (Swansea University), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor: Bogusław Dybaś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

E-mail: dybas@umk.pl

 

Członkowie:

Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Paweł A. Jeziorski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Berlin)

Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Magdalena Niedzielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Piotr Z. Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Przemysław Olstowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Gintautas Sliesoriūnas (Lithuanian Institute of History, Vilnius)

Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

 

Sekretarze Redakcji:

Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Agata Kwiatek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki)

E-mail: sekretariat@zapiskihistoryczne.pl

 

Wydawca

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń

tel. +48 56 622 39 41

E-mail: biuro@tnt.torun.pl

 

Sprzedaż numerów bieżących i archiwalnych: zamowienia@tnt.torun.pl

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS