Suplement

Baza online zawierająca Bibliografię historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za lata 2004–2016.

 

Opracowanie bibliografii: Urszula Zaborska, Adam Biedrzycki

Przy współpracy: Wojciech Szramowski, Gabriele Kempf

Przygotowanie bazy online: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Dotacja: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, t. 82 za rok 2015 – Suplement do kwartalnika „Zapiski Historyczne” (wyd. 2017) sfinansowana została w ramach umowy nr 755/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, t. 81 za rok 2014 – Suplement do kwartalnika „Zapiski Historyczne” (wyd. 2016) sfinansowana została w ramach umowy nr 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus