Logo TNT       

Towarzystwo Naukowe
w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16, tel.: +48 56/622 39 41
e-mail: tnt.biuro@wp.pl, tnt.zamowienia@wp.pl

nr konta: 07 1540 1304 2001 8940 4895 0001

           Gmach TNT, Marek Zajko, akwaforta 2000

STRONA GŁÓWNA   DZIEJE    STRUKTURA I ORGANIZACJA    ZBIORY    WYDAWNICTWA    E-PROJEKTY
KOMISJA PRZYJACIÓŁ PAMIĘTNIKARSTWA    ZAPISKI HISTORYCZNE    GALERIA    SIEDZIBA TNT    LINKI    MAPA SERWISU


INNE WITRYNY


   Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Siedleckie Towarzystwo Naukowe
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Towarzystwo Naukowe KUL
Towarzystwo Naukowe Płockie
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe
Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Acta Poloniae Historica
Biuletyn Historii Sztuki
Czasy Nowożytne
Dzieje Najnowsze
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym
Kultura i Historia
Kultura i Społeczeństwo
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Kwartalnik Historyczny
Ordines Militares
Przegląd Historyczny
Roczniki Historyczne

Biblioteki Polskie
Encyklopedia Britannica
Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
Herder Institut
Historicus - portal historyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Komitet Badań Naukowych
Miejska Sieć Komputerowa TORMAN (Toruń)
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Nord Öst Institut
Polska
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Umiejętności
Stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
Polska strona domowa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski

Urząd Miasta Torunia

STRONA GŁÓWNA                           Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012 r.                          DO GÓRY