Prawa autorskie

Prawa autorskie

Z chwilą przyjęcia utworu do publikacji w „Zapiskach Historycznych” autor przenosi na Towarzystwo Naukowe w Toruniu autorskie prawa majątkowe na okres trwania ochrony praw autorskich. Autorzy zachowują prawo do użytkowania, upowszechniania i archiwizowania swojej publikacji w formie wydanej w „Zapiskach Historycznych”. Czasopismo ani jego wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dalsze działania autorów związane z ich tekstami.

 

Opłaty za publikowanie

Za publikowanie na łamach „Zapisek Historycznych” nie pobiera się jakichkolwiek opłat od autorów lub ich instytucji na żadnym z etapów przygotowywania tekstów do publikacji.