O czasopiśmie

O czasopiśmie:

Historia czasopisma

„Zapiski Historyczne” są jednym z najstarszych polskich czasopism historycznych. Zostały założone w 1908 r. i od początku są wydawane przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu, jedną z najważniejszych polskich organizacji naukowych na terenie zaboru pruskiego. Czasopismo początkowo – do 1955 r. – nosiło tytuł „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”. Wraz ze zmianą nazwy zmienił się profil naukowy „Zapisek” – z lokalnego periodyku stały się one czasopismem naukowym o coraz szerszym zasięgu międzynarodowym. Wiązało się to przede wszystkim z działalnością profesora Mariana Biskupa, będącego redaktorem „Zapisek Historycznych” w latach 1958–2003. W tym czasie w „Zapiskach” zaczęli publikować autorzy ze wszystkich najważniejszych polskich ośrodków naukowych, ale także coraz liczniejsi autorzy zagraniczni, zwłaszcza niemieccy i skandynawscy. Na łamach czasopisma od lat sześćdziesiątych zaczęły ukazywać się także teksty autorów z krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii, wówczas sowieckich republik, a także Rosji. Pozwalało to na upowszechnianie ich osiągnięć w skali międzynarodowej.

Od roku 1958 (druk w 1961 r.) jako coroczny suplement do „Zapisek Historycznych” wydawana była „Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego” (od 1970 r. jako „Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego i krajów regionu Bałtyku”), przygotowywana przez Henryka Baranowskiego, Urszulę Zaborską i Adama Biedrzyckiego.

Obecnie partnerem Towarzystwa Naukowego w Toruniu w wydawaniu czasopisma jest Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

 

Podstawowe zasady dotyczące publikowania:

Artykuły publikowane w "Zapiskach Historycznych" są udostępniane z uwzględnieniem zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

Za publikowanie na łamach "Zapisek Historycznych" nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji i nie pobiera się żadnych opłat za publikowanie.

 

Bazy:

Abstrakty artykułów publikowanych na łamach "Zapisek Historycznych" są publikowane w "Historical Abstracts" i w "Polskiej Bibliografii Naukowej".

Artykuły z "Zapisek Historycznych" są również indeksowane w Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),  BazHum i Index Copernicus.

Czasopismo występuje w The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) oraz Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 

Zapiski Historyczne ISSN 0044-1791

Zapiski Historyczne on-line ISSN 2449-8637