Logo TNT         

ZAPISKI HISTORYCZNE

POWIECONE HISTORII POMORZA I KRAJOW BATYCKICH
UKAZUJ SI OD 1908 ROKU

        

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
PL 87-100 Toru, ul. Wysoka 16,
tel.: +48 56/622 39 41
e-mail: tnt.zamowienia@wp.pl zh.sekretariat@wp.pl
nr konta: 07 1540 1304 2001 8940 4895 0001


Zapiski Historyczne  |  Rada i Komitet Redakcyjny  |  Instrukcja redakcyjna dla autorw |  Nasi recenzenci |  Procedura recenzowania Strona gwna TNT  |  Linki
RADA REDAKCYJNA

Przewodniczcy:
prof. dr hab. Mieczysaw Wojciechowski (Toru)

Czonkowie:
doc. dr Karola Ciesielska (Toru),
prof. dr hab. Jerzy Dygdaa (Toru)
dr Karin Friedrich (Aberdeen-Warszawa),
prof. dr Rolf Hammel-Kiesow (Lübeck)
prof. dr hab. Grzegorz Jasiski (Olsztyn),
prof. dr hab. Edmund Kizik (Gdask)
prof. dr hab. Janusz Maek (Toru),
prof. dr Ilgvars Misans (Riga)
prof. dr Michael G. Müller (Halle),
prof. dr Alvydas Nikzentaitis (Wilno)
prof. dr hab. Stanisw Salmonowicz (Toru),
prof. dr Jurgen Sarnowsky (Hamburg)
prof. dr hab. Jacek Staszewski (Toru),
prof. dr hab. Janusz Tandecki (Toru)
prof. dr hab. Kazimierz Wajda (Toru),
prof. dr hab. Edward Wodarczyk (Szczecin)        

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny:
dr hab. Piotr Oliski, prof. UMK (Toru), olinskip@umk.pl)

Zastpca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. Roman Czaja (Tor), rc@umk.pl)

Czonkowie:
prof. dr hab. Bogusaw Dyba (Toru-Wiede)
dr hab. Mirosaw Golon, prof. UMK (Toru-Gdask)
dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK (Toru),
dr Katarzyna Minczykowska (Toru)
prof. dr hab. Magdalena Niedzielska (Toru)
dr hab. Przemysaw Olstowski (Toru),
prof. dr hab. Mariusz Woos (Krakw)

SEKRETARIAT REDAKCJI:
(zh.sekretariat@wp.pl)

dr Pawe Jeziorski (Toru):
redakcja aparatu naukowego, nadzr i koordynacja baz recenzji

mgr Joanna Orze (Toru):
korespondencja bieca, redakcja jzykowa tekstw, koordynacja prac redakcyjnych

Korekty:
mgr Aneta Dbrowska-Korzus (wersje polskojzyczne),
mgr Mirosawa Szprenglewska (wersje niemieckojzyczne)


KOMITET REDAKCYJNY     ZAWARTO ZH     ZAPISKI 2005-1992     INSTRUKCJA REDAKCYJNA    
STRONA GLOWNA     SPIS TRECI     ZAMW