Logo TNT         

ZAPISKI HISTORYCZNE

POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH
UKAZUJĄ SIĘ OD 1908 ROKU

        

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
PL 87-100 Toruń, ul. Wysoka 16,
tel.: +48 56/622 39 41
e-mail: tnt.zamowienia@wp.pl tnt.zapiski@wp.pl
nr konta: 07 1540 1304 2001 8940 4895 0001


Zapiski Historyczne  |  Rada i Komitet Redakcyjny  |  Instrukcja redakcyjna dla autorów |  Nasi recenzenci |  Procedura recenzowaniaStrona główna TNT  |  LinkiRECENZENCI

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG, Instytut Kaszubski, Gdańsk)
Prof. dr hab. Roman Czaja (UMK, Toruń)
Prof. dr hab. Bogusław Dybaś (PAN, Stacja Naukowa w Wiedniu; UMK, Toruń)
Prof. dr hab. Andrzeja Essena (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG, Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Dr hab. Mirosław Golon (prof. UMK; IPN, Oddz. Gdańsk)
Dr hab. Igor Hałagida (prof. UG; IPN, Gdańsk)
Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (UMK, Toruń)
Prof. dr hab. Edmund Kizik (UG, Gdańsk)
Prof. dr hab. Magdalena Niedzielska (UMK, Toruń)
Dr hab. Wojciech Skóra (prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku)
Prof. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK, Toruń)
Prof. dr hab. Jan Sziling (Toruń)
Dr hab. Jacek Tylicki (prof. UG)
Prof. dr hab. Henryk Wisner (PAN)
Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW
PUBLIKOWANYCH NA ŁAMACH "ZAPISEK HISTORYCZNYCH"


1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, a następnie kierowany do recenzji.

2. Do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu.

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

4. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, ci też nie posiadają wiedzy o recenzowaniu tego samego tekstu oraz nie znają autora recenzowanej pracy, a jeżeli znają nie są z nim związani relacjami osobistymi (np.: pokrewieństwo, związki prawne); nie występuje też między recenzentami a autorem podległość zawodowa ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku)

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.


ZAPORA "GHOSTWRITING"

1. Autor zgłaszający tekst do druku ma obowiązek wykazania własnego wkładu w powstanie tekstu oraz wkładu ewentualnych współautorów z określeniem danych personalnych wszystkich autorów tekstu, wkładu każdego z autorów w powstanie tekstu (z zaznaczeniem autorów koncepcji i metod) oraz afiliacji autorów oraz ujawnienia źródeł finansowania badań, dzięki którym powstał tekst

2. Autor zgłaszający tekst do druku ma obowiązek ujawnienia źródeł finansowania badań, dzięki którym powstał tekst

3. Nieujawnienie danych, o których mowa w pkt. 1 (tzw. ghostwirting) lub podpisywanie się autorów pod nie swoimi tekstami (tzw. guest authorship) będzie przez redakcję dokumentowane, a informacje na temat będą przekazywane instytucjom, z którymi związany jest autor/autorzy.
KOMITET REDAKCYJNY     ZAWARTOŚĆ ZH     ZAPISKI 2005-1992     INSTRUKCJA REDAKCYJNA    
STRONA GŁÓWNA     SPIS TREŚCI     ZAMÓW