Issues

Volume LXXXVII - 2022, Issue 4


On the Centenary of Professor Marian Biskup’s Birth


Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Marian Biskup and “Zapiski Historyczne”. Around the Origins of Internationalising the Journal, s. 5-37 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.35]

Grzegorz Myśliwski (ORCID: 0000-0002-8292-5474)
The Baltic Economic Zone in the Research of Henryk Samsonowicz, s. 39-67 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.36]


Articles


Dominika Szczupak (ORCID: 0000-0002-0991-463X)
Symbolic Significance of Portable Ornaments from Selected Teutonic Castles. Contribution to Further Research on Teutonic Religiosity in Medieval Prussia, s. 69-96 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.37]


Source Editions


Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Protocol from the Inspection Visit at the Church of St. John the Baptist and St. John the Evangelist in Toruń made in 1706 at the Request of Bishop of Chełmno, Teodor Andrzej Potocki, s. 97-126 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.38]

Joachim Zdrenka (ORCID: 0000-0001-8702-6454)
A Resettlement Camp for Lithuanian Germans in Złotów 1941–1943, s. 127-144 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.39]


Book Reviews


Marian Dygo (ORCID: 0000-0002-3060-8311)
Mihai Dragnea, Christian Identity Formation Across the Elbe in the Tenth and Eleventh Centuries, s. 145-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.40]

Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450, ed. by Dariusz Adamczyk, Beata Możejko, s. 152-157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.41]

Gregory Leighton (ORCID: 0000-0002-4203-2313)
Norbert Delestowicz, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach (1310–1351). Studium prozopograficzne, s. 158-164 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.42]

Andrzej Zakrzewski (ORCID: 0000-0001-8611-4540)
Aleksandra Ziober, Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, s. 165-170 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.43]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Stefan Kieniewicz, Pamiętniki, do druku przygotował Jan Kieniewicz, s. 171-176 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.44]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus