Issues

Volume LXXXI - 2016, Issue 1


Articles


Michał Choptiany
An Astrologer in Search for a Patron: The Case of Jan Latosz and Nicholas Christopher “the Orphan” Radziwiłł, s. 7-31 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.58]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
The Palace of the Grand Treasurer of the Crown Jan Jerzy Przebendowski in Leźno near Gdańsk in the First Half of the 18th Century, s. 37-60 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.59]

Sławomir Kościelak
Background, Relatives and the Origin of the Counterfeit Activity of Krzysztof Stanisław Janikowski, s. 63-95 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.60]

Tomasz Łaszkiewicz, Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
The Ascent and Descent of the Pomeranian Voivode Wiktor Lamot (1928–1931): From the History of the Post-May Elite, s. 97-127 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.61]


Sources, Materials, Miscellanea


Raimonda Ragauskienė
The Earliest Registers of the Private Archives of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th Century, s. 131-148 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.62]


Discussion and Polemics


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
About the Unsuccessful Synthesis of the Medieval History of the Territory of the Present Gdansk Archdiocese and the Unreliable Research of its Author, s. 151-166 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.06]


In memoriam


Roman Czaja
Antoni Czacharowski (1931–2015): Scholar and Researcher of the History of Pomerania and Towns, s. 167-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.07]

Adam Biedrzycki (ORCID: 0000-0002-4863-5692)
The Bibliography of the Publications of Antoni Czacharowski for the Years 1996–2007, s. 173-176 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.08]


Book Reviews and Comments


Marian Dygo (ORCID: 0000-0002-3060-8311)
Cezary Kardasz, Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel), Towarzystwo Naukowe w Toruniu (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 94, z. 2), Toruń 2013, ss. 473, s. 177-181 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.09]

Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358–1412), wyd. Bożena Wyrozumska (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 107), Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2013, ss. 69 + 3 nlb., s. 182-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.10]

Mariusz Balcerek
Arkadiusz Czwołek, Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 748, s. 186-194 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.11]

Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Bernadetta Manyś, Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 408, s. 195-201 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.12]

Andrzej Zaćmiński
Kamila Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946–1947), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, ss. 310, s. 202-205 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.13]


Chronicle


Anna Marynowska
18. Conference from the Series Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica titled “Reforma, reformacja, sekularyzacja – Zakony rycerskie i ich religijna i funkcjonalna odnowa”, Toruń, 23–26.09.2015, s. 207-211 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.14]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
The Conference “Społeczeństwo staropolskie a elity”, Warsaw, 7–8.12.2015, s. 211-214 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.15]

Mariusz Balcerek
3. International Scientific Congress “Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok, 30.09–2.10.2015, s. 215-220 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.16]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus