Issues

Volume LXXXI - 2016, Issue 3


Articles


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Topography and Spatial Layout of the Castle of the Teutonic Commander in Toruń in the Light of Medieval Written Sources, s. 7-32 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.66]

Mateusz Superczyński
The City’s Notaries in the Chancery of Chełmno from the 14th to the 16th Century, s. 37-57 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.67]

Piotr Kitowski
The Allegation of Witchcraft as an Insult in the Judicial Practice in a Smaller Town of the Royal Prussia in the Second Half of 17th and 18th Centuries, s. 59-71 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.68]

Paweł Gut
The Political System and the Organization of Administration of the Baltic Regions of Prussia in 1918–1939, s. 73-101 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.69]

Sandra Tomczak
The Thematic Profile of the Interwar Press for Women in the Pomeranian Province – the Outline of the Problem, s. 105-128 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.70]

Maciej Wojtacki
Administrative Repressions against “Przegląd Wileński” by Ludwik Abramowicz in the 1930s: The Contribution to the Press Policy of the post-May Camp, s. 129-150 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.36]


Discussion and Polemics


Mariusz Balcerek
Saxons in Livonia: About the Book by Grzegorz Szymborski, s. 151-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.37]

Tadeusz Oracki
One More “Discoverer” of Jacob Frederick Hoffmann’s Biography, s. 167-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.38]


In memoriam


Bernhart Jähnig
Stefan Hartmann (7 II 1943 – 8 VII 2016), s. 171-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.39]


Book Reviews and Comments


Cezary Kardasz
Christina Link, Der preußische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Bd. 68), Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2014, ss. 386, s. 175-180 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.40]

Wiesław Sieradzan
Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, red. Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2016, ss. 148, s. 180-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.41]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Bogusz Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 370, s. 186-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.42]

Tomasz Sikorski
Paweł Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szczecin 2015, ss. 324, s. 191-196 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.43]


Chronicle


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
7. Conference from the Series “Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich”, Warszawa, 27.11.2015, s. 197-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.44]

Anna Marynowska
The Conference “Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku”, Toruń, 16.12.2015, s. 201-203 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.45]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS