Issues

Volume LXXVI - 2011, Issue 3


Obituaries


Czesław Łapicz
Professor Andrzej Woszczyk (2.03.1935 – 17.07.2011), s. 5 [DOI: ]


Articles


Michalina Broda
Medical doctors from outside the Teutonic State in Prussia serving Teutonic Grand Masters in the 14th and the first half of the 15th centuries, s. 7 [DOI: ]

Konrad Bobiatyński (ORCID: 0000-0002-9832-3048)
Between the Rzeczpospolita and Muscovy – Daugavpils and Polish Livonia in the years 1665–1667, s. 37 [DOI: ]

Arkadiusz Słabig
The Ukrainians in Gdansk voivodeship in the years 1956–1970 in the light of the archive material of the public security system of the People’s Republic of Poland, s. 57 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Sławomir Zonenberg
Rządzkie Lake near Grudziądz or the marsh near Chełmno – which was the place of the Teutonic army’s defeat in 1243?, s. 99 [DOI: ]

Wiesław Długokęcki
About late medieval Gdansk last wills, s. 115 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Karsten Igel, Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus. Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen Greifswald, s. 141 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils Erik Villstrand, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618–1648, s. 146 [DOI: ]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Paweł Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, s. 151 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Heinz Schneppen, Ghettokommandant in Riga Eduard Roschmann. Fakten und Fiktionen, s. 153 [DOI: ]

Jan Walkusz
S. Katarzyna Żaneta Sztylc, Prowincja toruńska Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w latach 1946–2006, s. 155 [DOI: ]


Chronicle


Karol Polejowski
The Conference „Islands and the Military Orders”, s. 161 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus