Issues

Volume LXXIX - 2014, Issue 3


Articles


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Pomeranian dukes in the face of the conflict between Poland-Lithuania and the German Order in 1409–1410 (the contribution to the conditions of the activity of the rulers in the Late Middle Ages), s. 7 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.01]

Tomas Čelkis
The condition of roads and the structure of the system of communication in the Grand Duchy of Lithuania, s. 39 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.02]

Dariusz Burczyk
The participation of the Special Criminal Court in Gdańsk and the Public Prosecutor’s Office in the process of the verification and rehabilitation of the population of Gdańsk Pomerania in the years 1945–1946, s. 63 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.03]


Sources, Materials, Miscellanea


Tomasz Zuzek
A few remarks about the Swedish manuscripts “Plates of founders and benefactors of the Cistercian monastery in Oliwa”, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.04]

Adam Szefer
The case of Jakub Żorawski – a beggar from Bydgoszcz: the contribution to the problem of beggary in the Rzeczpospolita of the Early Modern period, s. 105 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.05]

Anna Stachowska-Krzyżankowska
Noble marriages in the parish of Luzino in the years 1670–1797 in the light of register (the contribution to the history of the Kashubian nobility), s. 115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.06]

Janusz Czechowski
Franciszek Charwat – directions of his diplomatic activity in the diplomatic outpost in Helsinki (1928–1935), s. 141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.07]


Discussion and Polemics


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
More about physicians in the State of the Teutonic Order in Prussia and their careers, s. 157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.08]


Book Reviews and Comments


Tomasz Otocki
Ireneusz T. Kolendo, Łotwa. Zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku, s. 174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.09]

Marcin Danielewski
Agnieszka Łukaszyk, Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów, s. 177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.10]

Andrzej Radzimiński
Michael Brauer, Die Entdeckung des „Heidentums” in Preußen. Die Prußen in den Reformdiskursen des Spätmittelalter und der Reformation (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik, Bd. 17), s. 183 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.11]

Ilona Zaleska
Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918, s. 188 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.12]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus