Issues

Volume LXXIX - 2014, Issue 1


Articles


Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Forms of oath-taking in the Monastic State of the Teutonic Order in Prussia in the late Middle Ages – an outline of the issue, s. 5 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
The problem of the repatriation of Poles from Norway (May 1945 – April 1946), s. 37 [DOI: ]

Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627)
“Ego Jeronimus Waldaw...” About the identity of Toruń’s late medieval parish priest, s. 63 [DOI: ]

Piotr Głuszkowski
Tadeusz Bulharyn – the Polish magnate in Dorpat, s. 83 [DOI: ]


Reviews and Methodology of Research


Jacek Wijaczka
Children in witchcraft trials. The case of the Duchy of Prussia in the 17th century, s. 101 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Piotr Paluchowski
The Gdańsk salon of a Sarmatian lady. Marginal comments on Agnieszka Jakuboszczak’s book about Barbara Sanguszko, s. 117 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā); Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā); Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā), s. 129 [DOI: ]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski, Wiesław Nowosad, s. 137 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, wstęp, oprac. naukowe i red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, red. kartograficzna Andrzej Giza, Paweł Terefenko (Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, t. 1), s. 140 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Tomasz Sylwiusz Ceran, „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940–1943) na tle ideologii nazistowskiej, s. 148 [DOI: ]

Witold Konopka
Arkadiusz Kamiński, Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę w latach 1979–1991, s. 150 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus