Issues

Volume LXXVII - 2012, Issue 4


Marian Biskup Pro Memoria


Ireneusz Czarciński
BIbliography of Marian Biskup's Articles and Books (1949–2010), s. 7 [DOI: ]

Janusz Tandecki
Marian Biskup (1922–2012): Historian, Editor of Sources, Organizer of Science, s. 53 [DOI: ]

Jörg Hackmann (ORCID: 0000-0002-1765-505X)
Marian Biskup and German Historiography: Perception and Impact, s. 61 [DOI: ]

Roman Czaja
Marian Biskup as a Researcher of the Teutonic Order and its State at the Baltic Sea, s. 75 [DOI: ]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Professor Marian Biskup and Polish Research on Livonia, s. 87 [DOI: ]

Dieter Heckmann
Marian Biskup (1922–2012) as a Science Editor and Publisher of Historical Sources, s. 101 [DOI: ]


Articles


Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Jesuits in Livonia and Courland (1700–1773) between World Politics and Local Elite, s. 113 [DOI: ]

Eryk Krasucki (ORCID: 0000-0003-4858-1011)
“In the Light of the Resolutions of the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union...” Repercussions of the Moscow Events of February 1956 in Szczecin (part one), s. 139 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Rafał Kubicki, Wiesław Długokęcki
Nowa praca na temat struktury społecznej i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego w XIII–XVI wieku, s. 161 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Stefan Kwiatkowski
Grzegorz Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu (Monumenta Literaria Prussiae. Seria C. Monografie, nr 1), s. 175 [DOI: ]

Grzegorz Błaszczyk (ORCID: 0000-0003-4471-1114)
Stasys Vaitekūnas, Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, s. 178 [DOI: ]

Józef Borzyszkowski
Romuald Tadeusz Bławat, Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889–1987), s. 183 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus