Issues

Volume LXXXIII - 2018, Issue 2


Articles


Zygmunt Szultka
Remarks Concerning the Process of the Reformation in Słupsk, s. 7-45 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.22]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
Jacob Breyne’s Horti sicci from 1659 and 1673, s. 47-83 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.61]

Wojciech Zawadzki
Evangelical Ministry in the Elbląg Prison in the Second Half of the 19th Century, s. 85-106 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.24]

Agnieszka Szudarek (ORCID: 0000-0002-6851-9808)
The System of Supporting Families of German Soldiers in the Years of WWI on the Example of Szczecin, s. 107-133 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.25]

Przemysław Ruchlewski, Leszek Molendowski
The Michaelite Fathers in Toruń (1939–1989): the Attempt of the Synthesis, s. 135-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.26]


Sources, Materials, Miscellanea


Rafał Simiński, Wiesław Długokęcki
Descriptions of the Boundaries of the Monastic State of the Teutonic Order in Prussia with the Duchy of Słupsk of the 14th and 15th Centuries, s. 169-206 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.27]

Andrzej Mycio
The Manuscript Heritage of Edward Rosen (1906–1985) in the Collections of the University Library in Toruń, s. 207-216 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.28]


Discussion and Polemics


Ryszard Mączyński
Gotski House in Bażantarnia near Białystok: Several Remarks on the Margin of Józef Maroszek’s Findings, s. 217-242 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.29]


Book Reviews


Cezary Kardasz
Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud 1568–1570. Rechnungsbücher des Kaufmanns Matheus Spielmann von 1568–1570, hrsg. v. Ivar Leimus, s. 243-246 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.30]

Łukasz Włodarski
Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne, wyd. Marcin Hlebionek, s. 246-249 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.31]

Sławomir Kościelak
Łukasz Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, s. 249-253 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.32]

Kinga Czechowska
Muslim Tatar Minorities in the Baltic Sea Region, ed. Ingvar Svanberg, David Westerlund, s. 253-258 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.33]

Grzegorz Błaszczyk
Antanas Tyla, Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais, s. 258-263 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.34]

Tomasz Krzemiński
Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli i zaginieni w I wojnie światowej 1914–1918. Die Gefallenen und Vermissten des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914–1918; Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli i zaginieni w II wojnie światowej 1939–1945. Die Gefallenen und Vermissten des Flatower Landes im 2. Weltkrieg 1939–1945, s. 263-266 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.35]

Mateusz Hübner
Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. Andrzej Radzimiński, s. 266-273 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.36]

Agnieszka Chłosta-Sikorska
Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, s. 274-282 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.37]

Teresa Rączka-Jeziorska
Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии. В 2 томах, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstskola; Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica. 2 siejumūs. Lingvoterritorial dictionary of Latgale. 2 volumes, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstškola, s. 283-286 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.38]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS