Issues

Volume LXXXII - 2017, Issue 1


Articles


Arno Mentzel-Reuters
Identification Models in the Prussian Historiography of 1466–1525, s. 5-20 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.01]

Udo Arnold
Inspections as the Means of the Traditional Teutonic Structure after 1466, s. 21-36 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.02]

Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Economic Relations between Gdańsk and Königsberg in the Years 1466–1525, s. 37-54 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.03]

Wiesław Długokęcki
About the History of the Ruling Classes in Königsberg and Marienburg during the Thirteen Years’ War: the Contribution to the Exchange of the City’s Governing Elites, s. 55-70 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.04]

Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
The Beginnings of the Reformation in the Light of Gdańsk and Königsberg Chroniclers of the First Half of the 16th Century: the Activity of the First Reformers, s. 71-96 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.05]

Jakub Rogulski
Titles, Seals and Coats of Arms as Symbols of Power and Importance of Lithuanian Dukes before the Union of Lublin, s. 97-130 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.06]


Sources, Materials, Miscellanea


Piotr Kołodziejczak, Piotr Oliński
Anonymous Religious Treaty for the Grand Master of the Teutonic Order of 1426, s. 131-146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.07]


In memoriam


Michał Raczkowski, Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Marian Zdzisław Pawlak (1935–2016), s. 147-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.08]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Andrzej Piątkowski (1938–2016), s. 151-154 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.09]


Book Reviews and Comments


Roman Czaja
Sascha Bütow, Straßen im Fluss: Schifffahrt, Flussnutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert (Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte, Bd. 18), Lukas Verlag, Berlin 2014, ss. 304, s. 155-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.10]

Tomasz Ambroziak
Maksìm Makaraŭ, Mesckiâ ŭlady Polacka (1580–1772 gg.): arganìzacyâ, persanalny sklad, Ìnbelkyl′t, Smalensk 2014, ss. 198, s. 158-162 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.11]

Maciej Prarat
Zbigniew Nawrocki, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Wydawnictwo Firma Fotograficzno-Wydawnicza Photo Studio WM, Toruń 2016, ss. 151, s. 163-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.12]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. Izabela Mazanowska, Tomasz Sylwiusz Ceran (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN, t. 54), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, ss. 324, s. 169-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.13]


Chronicle


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Report on the Convention of International Historical Commission for the Teutonic Order Research, Würzburg, 21–24.09.2016, s. 173-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.14]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus