Issues

Volume LXXVII - 2012, Issue 2


Articles


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Places of issuing notarial instruments in Malbork Castle in the 14th and the first half of the 15th centuries, s. 7 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
The hygienic picture of Pomeranian towns and villages in the interwar period, s. 35 [DOI: ]

Marcin Żukowski
“Hidden power”. Financial policy of the Regional Committee of the Polish United Workers’ Party in Gdańsk. From establishing the committee down to the reform of the party’s finances in October 1950, s. 57 [DOI: ]


Sources, Materials, Miscellanea


Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Gdańsk jubilee medal on the 300th anniversary of the incorporation of Prussia into Poland in 1754, s. 79 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Błażej Śliwiński, Beata Możejko
About the heirs of Pruszcz Gdański in the 13th century and the beginning of the 14th century. An answer to Wiesław Długokęcki, s. 93 [DOI: ]

Błażej Śliwiński, Beata Możejko
About the beginnings of the Radunia Channel in Gdańsk in the 14th century, s. 111 [DOI: ]

Wiesław Długokęcki
About the beginnings of Pruszcz and Radunia Channel. An answer to Beata Możejko and Błażej Śliwiński, s.  [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Roman Czaja
Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV–XVI wieku, s. 139 [DOI: ]

Cezary Obracht-Prondzyński
Monika Mazurek, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, s. 146 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. 1; t. 2: Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen, s. 153 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku, red. Paweł Nowak, Krzysztof Stępnik, s. 159 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Bogdan Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Pomorzu. Nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu, s. 165 [DOI: ]

Daniel Czerwiński
Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, wstęp i oprac. Marcin Węgliński (Publikacje gdańskiego oddziału IPN, t. 5); Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim / bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny, oprac. Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak, red. Marek Szymaniak (Publikacje gdańskiego oddziału IPN, t. 6), s. 171 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus