Issues

Volume LXXV - 2010, Issue 2


On the 600th Anniversary of the Battle of Grunwald


Živilė Mikailienė, Alvydas Nikžentaitis
Lithuanian Žalgiris, Polish Grunwald: two national toposes in the context of comparative analysis, s. 7 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
Witnesses of the privilege of Grand Master Ulrich von Jungingen of 28 October 1409. From the research on pro-Teutonic orientation among Dobrzyń Land’s noblemen in the war period of 1409–1411, s. 23 [DOI: ]

Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
The first impressions in Prussia after the defeat of the Teutonic Order in the battle of Grunwald, s. 47 [DOI: ]

Adam Szweda
Remarks about the armistice and peace documents from the war period of 1409–1411, s. 67 [DOI: ]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Teutonic enemy prisoners in the battle of Koronowo, s. 87 [DOI: ]


Articles


Dariusz K. Chojecki (ORCID: 0000-0002-6071-7033)
Two cities, two different worlds. Social-spatial diversification of infant mortality in Szczecin in the years 1876–1913 (part II), s. 103 [DOI: ]

Michał Pszczółkowski
From the history of the construction of Toruń’s university campus 1967–1973, s. 151 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Sławomir Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, s. 173 [DOI: ]

Jacek Wijaczka
Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak, s. 178 [DOI: ]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Liudvika Bysevska, 1786 metu keliones i Vilniu dienorastis, oprac. Piotr Jacek Jamski, wstęp Ewa Manikowska (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, I tomas), s. 181 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus