Issues

Volume LXXIX - 2014, Issue 2


Articles


Teresa Borawska
Caspar Schuwenpflug and his role in the Polish-Teutonic trials in the first half of the 15th century, s. 7 [DOI: ]

Dymitr Wićko
The pre-seym campaign of 1699 in the Grand Duchy of Lithuania, s. 29 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
K-Brot (war bread), marmalade and potatoes. The alimentation of inhabitants of West Prussia during WWI, s. 55 [DOI: ]


Sources, Materials, Miscellanea


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
The Bydgoszcz period in the life of Stanisław Leszczyński – about the king’s escape to Gdańsk in September 1733, s. 73 [DOI: ]

Krzysztof Tarka
Looking for freedom. The case of Jan Ćwikliński – the captain of the M/S Batory, s. 97 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Rafał Kubicki
New study about granges in the Monastic State of the Teutonic Order in Prussia in the years 1466–1525, s. 123 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
David Frick, Kith, Kin, and Neighbors. Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno, s. 135 [DOI: ]

Adam Kucharski
Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754, sudarė Arvydas Pacevičius, parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak, s. 142 [DOI: ]

Miloš Řezník
Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen, hrsg. v. Hans-Jürgen Bömelburg, Andreas Gestrich, Helga Schnabel-Schüle, s. 149 [DOI: ]

Łukasz Wróbel
Willemijn Ruberg, Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770–1850, translated by Maria Sherwood-Smith (Egodocuments and History Series, vol. 4), s. 153 [DOI: ]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Rafał Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przeł. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Bogusław Lanckoroński, Marek Madej, wstęp Roman Kuźniar, s. 158 [DOI: ]


Obituaries


Jan Jurkiewicz
Vytautas Merkys (29.04.1929 – 25.07.2012), s. 161 [DOI: ]


Chronicle


Alicja Mutrynowska
Konferencja naukowa „Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji”, s. 165 [DOI: ]

Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627), Alicja Mutrynowska
Konferencja naukowa „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, s. 167 [DOI: ]

Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Morze wokół nas... »Bo takie jest rozległe i straszne«”. Z okazji 560. rocznicy przejścia Gdańska pod panowanie króla Polski Kazimierza Jagiellończyka (Gdańsk, 22–23.05.2014), s. 169 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus