Issues

Volume LXXV - 2010, Issue 1


Articles


Agnieszka Teterycz-Puzio
Dukes of Masovia towards the Lithuanian State in the 13th century – a struggle or cooperation?, s. 7 [DOI: ]

Emanuel Okoń, Anna Mosingiewicz
On pictures, guild box and “social arts”. Remarks about artistic education in Toruń and Danzig and the activity of Toruń’s 18th century painter Christian Ernst Ulrich, s. 31 [DOI: ]

Dariusz K. Chojecki (ORCID: 0000-0002-6071-7033)
One city, two (different) worlds. The social and spatial diversity of infant mortality in Szczecin, 1876–1913 (part I), s. 65 [DOI: ]

Adam Staniszewski
The activity of the Swedish-Polish Association as against the anti-Polish propaganda in Sweden in the interwar period, s. 97 [DOI: ]


Sources and Materials


Ewa Łączyńska
Widows’ budget of Danzig skippers in the end of the 18th century, s. 115 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzami opatrzył David Frick, s. 133 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Jan Kunowski, Ekspedycyja inflantska 1621 roku, oprac. W. Walczak i K. Łopatecki, wstęp K. Łopatecki, s. 137 [DOI: ]

Jacek Wijaczka
Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654–1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta, oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk, s. 141 [DOI: ]

Włodzimierz Zientara (ORCID: 0000-0002-2617-889X)
Ansgar Haller, Die Ausformung der Öffentlichkeit in Danzig im 18. Jahrhundert bis zur zweiten Teilung Polens im Jahre 1793 (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, Bd. 42), s. 144 [DOI: ]

Katarzyna Kącka
Andrzej Gąsiorowski, Jan Kaszubowski i służby specjalne gestapo, Smiersz, UB..., s. 147 [DOI: ]


Chronicle


Mariusz Balcerek
Międzynarodowa konferencja „Unia Lubelska 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej” w Toruniu, s. 151 [DOI: ]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Wileńska konferencja w rocznicę Unii Lubelskiej, s. 153 [DOI: ]

Anna Mikołajewska
Konferencja o dialogu międzykulturowym w miastach Prus Królewskich, s. 159 [DOI: ]


Obituaries


Katarzyna Minczykowska
Elżbieta Zawacka (1909–2009). Educationalist–Soldier–Historian, s. 163 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus